User Tools

Site Tools


6265--7386-paulpellas-la-gi

Paulpellas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Oak Ridge Observatory
Nơi khám phá Harvard
Ngày khám phá 25 tháng 11 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7386
Tên thay thế 1981 WM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2054551
Viễn điểm quỹ đạo 2.5619565
Độ lệch tâm 0.0747788
Chu kỳ quỹ đạo 1344.2418560
Độ bất thường trung bình 42.79428
Độ nghiêng quỹ đạo 4.94389
Kinh độ của điểm nút lên 78.32612
Acgumen của cận điểm 10.67181
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

7386 Paulpellas (1981 WM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 11 năm 1981 bởi Oak Ridge Observatory ở Harvard.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7386 Paulpellas
6265--7386-paulpellas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)