User Tools

Site Tools


6266---196926-2003-ug5-la-gi

(196926) 2003 UG5 là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 10 năm 2003 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 196926 (2003 UG5).
6266---196926-2003-ug5-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)