User Tools

Site Tools


6269--6195-nukariya-la-gi

Nukariya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 13 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6195
Tên thay thế 1990 VL2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2220619
Viễn điểm quỹ đạo 2.8016217
Độ lệch tâm 0.1153655
Chu kỳ quỹ đạo 1454.0750980
Độ bất thường trung bình 124.87566
Độ nghiêng quỹ đạo 3.36777
Kinh độ của điểm nút lên 130.94365
Acgumen của cận điểm 306.68161
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

6195 Nukariya (1990 VL2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 11 năm 1990 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6195 Nukariya
6269--6195-nukariya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)