User Tools

Site Tools


6270--6260-kelsey-la-gi

Kelsey
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Reinmuth
Nơi khám phá Heidelberg
Ngày khám phá 2 tháng 8 năm 1949
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6260
Đặt tên theo Frances Oldham Kelsey
Tên thay thế 1949 PN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2167510
Viễn điểm quỹ đạo 3.1391302
Độ lệch tâm 0.1722180
Chu kỳ quỹ đạo 1600.6627455
Độ bất thường trung bình 143.45393
Độ nghiêng quỹ đạo 11.94673
Kinh độ của điểm nút lên 325.76348
Acgumen của cận điểm 7.71338
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

6260 Kelsey (1949 PN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 8 năm 1949 bởi K. Reinmuth ở Heidelberg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6260 Kelsey
6270--6260-kelsey-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)