User Tools

Site Tools


6271--6403-steverin-la-gi

Steverin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 8 tháng 7 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6403
Tên thay thế 1991 NU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2698811
Viễn điểm quỹ đạo 2.9191699
Độ lệch tâm 0.1251267
Chu kỳ quỹ đạo 1526.4597163
Độ bất thường trung bình 4.13235
Độ nghiêng quỹ đạo 14.31861
Kinh độ của điểm nút lên 228.90454
Acgumen của cận điểm 63.73803
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

6403 Steverin (1991 NU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 7 năm 1991 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6403 Steverin
6271--6403-steverin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)