User Tools

Site Tools


6272--6535-archipenko-la-gi

Archipenko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6535
Tên thay thế 3535 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9862313
Viễn điểm quỹ đạo 2.8533201
Độ lệch tâm 0.1791672
Chu kỳ quỹ đạo 1374.8683086
Độ bất thường trung bình 331.20966
Độ nghiêng quỹ đạo 12.23689
Kinh độ của điểm nút lên 338.85863
Acgumen của cận điểm 272.64515
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

6535 Archipenko (3535 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6535 Archipenko
6272--6535-archipenko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)