User Tools

Site Tools


6273--6656-yokota-la-gi

Yokota
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 23 tháng 3 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6656
Tên thay thế 1992 FF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6717820
Viễn điểm quỹ đạo 3.6571460
Độ lệch tâm 0.1556921
Chu kỳ quỹ đạo 2056.1209063
Độ bất thường trung bình 342.62712
Độ nghiêng quỹ đạo 1.90358
Kinh độ của điểm nút lên 55.14448
Acgumen của cận điểm 89.89467
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

6656 Yokota (1992 FF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 3 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6656 Yokota
6273--6656-yokota-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)