User Tools

Site Tools


6274--6780-borodin-la-gi

Borodin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Elst, E. W.
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6780
Đặt tên theo Alexander Borodin
Tên thay thế 1990 ES3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8545764
Viễn điểm quỹ đạo 2.6443586
Độ lệch tâm 0.1755487
Chu kỳ quỹ đạo 1232.3044504
Độ bất thường trung bình 19.77746
Độ nghiêng quỹ đạo 4.94707
Kinh độ của điểm nút lên 323.31911
Acgumen của cận điểm 343.66484
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

6780 Borodin (1990 ES3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1990 bởi Eric Walter Elst ở La Silla. Nó được đặt theo tên Alexander Borodin, a Russian composer và chemist.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6780 Borodin
6274--6780-borodin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)