User Tools

Site Tools


6275--6918-manaslu-la-gi

Manaslu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Hirasawa và S. Suzuki
Nơi khám phá Nyukasa
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6918
Tên thay thế 1993 FV3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0775175
Viễn điểm quỹ đạo 2.7401005
Độ lệch tâm 0.1375333
Chu kỳ quỹ đạo 1365.5322811
Độ bất thường trung bình 35.33508
Độ nghiêng quỹ đạo 1.85750
Kinh độ của điểm nút lên 183.73406
Acgumen của cận điểm 346.00543
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

6918 Manaslu (1993 FV3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1993 bởi M. Hirasawa và S. Suzuki ở Nyukasa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6918 Manaslu
6275--6918-manaslu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)