User Tools

Site Tools


6278--7122-iwasaki-la-gi

Iwasaki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 12 tháng 3 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7122
Tên thay thế 1989 EN2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7818118
Viễn điểm quỹ đạo 2.5871902
Độ lệch tâm 0.1843392
Chu kỳ quỹ đạo 1179.3068211
Độ bất thường trung bình 274.30123
Độ nghiêng quỹ đạo 1.62368
Kinh độ của điểm nút lên 342.58919
Acgumen của cận điểm 283.66902
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

7122 Iwasaki (1989 EN2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 3 năm 1989 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7122 Iwasaki
6278--7122-iwasaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)