User Tools

Site Tools


6279--7251-kuwabara-la-gi

Kuwabara
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7251
Tên thay thế 1992 SF13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3621471
Viễn điểm quỹ đạo 2.7601839
Độ lệch tâm 0.0777062
Chu kỳ quỹ đạo 1497.1140631
Độ bất thường trung bình 212.61345
Độ nghiêng quỹ đạo 3.62946
Kinh độ của điểm nút lên 194.65014
Acgumen của cận điểm 260.99106
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

7251 Kuwabara (1992 SF13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7251 Kuwabara
6279--7251-kuwabara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)