User Tools

Site Tools


6280--7387-malbil-la-gi

Malbil
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 30 tháng 1 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7387
Đặt tên theo Malcolm Bilson
Tên thay thế 1982 BS1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0722051
Viễn điểm quỹ đạo 2.8275759
Độ lệch tâm 0.1541642
Chu kỳ quỹ đạo 1400.6139513
Độ bất thường trung bình 345.12863
Độ nghiêng quỹ đạo 7.05960
Kinh độ của điểm nút lên 151.16119
Acgumen của cận điểm 295.13801
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

7387 Malbil (1982 BS1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1982 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7387 Malbil
6280--7387-malbil-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)