User Tools

Site Tools


6281---67161-2000-aa205-la-gi


(67161) 2000 AA205 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura ở Nachikatsuura, Wakayama, Nhật Bản, ngày 8 tháng 1 năm 2000.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 67001–68000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
6281---67161-2000-aa205-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)