User Tools

Site Tools


6283--m-h-ng-ph-c-h-a-la-gi

Mỹ Hưng là một xã của huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Lượng Thiện, thị trấn Hòa Thuận.
  • Đông giáp thị trấn Hòa Thuận, thị trấn Tà Lùng và Trung Quốc.
  • Nam giáp xã Đức Long và Thụy Hùng của huyện Thạch An.
  • Tây giáp xã Tiên Thành

Xã Mỹ Hưng có diện tích 40,71 km², dân số năm 1999 là 2.319 người.[1], mật độ dân cư đạt 57 người/km².

Xã Mỹ Hưng được chia thành các xóm: Bó Lếch, Mấu, Nà Quang, Nà Riềng, Nà Thắm, Nà Bó, Lập Phân, Tục Mỹ, Lăng Bản, Nặm Tốc, Pò Hẩu, Nà Lếch, Nà Phường, Lũng Nặm, Nà Chào, Lũng Vài

Trên địa bàn xã Mỹ Hưng có một số ngọn núi như Ái Nhì, Hắc Lương, Hia Nhan, Khuổi Thôm, Ki Dép, Lũng Om, Mã Lâm, Mã Quỷnh, Nà Vẹn, Phe Rượt, Pho Luông, Rõng Cái. Tỉnh lộ 208 đi qua địa phận phía tây của xã theo hướng bắc-nam. Sông Bằng tạo thành ranh giới tự nhiên phía bắc của xã. Ngoài ra, trên địa bàn Mỹ Hưng còn có suối Bản Neng và suối Bản Phân

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
6283--m-h-ng-ph-c-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)