User Tools

Site Tools


6284--6077-messner-la-gi

Messner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Z. Vavrova
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6077
Đặt tên theo Reinhold Messner
Tên thay thế 1980 TM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4868318
Viễn điểm quỹ đạo 3.0942718
Độ lệch tâm 0.1088387
Chu kỳ quỹ đạo 1702.6820174
Độ bất thường trung bình 1.36131
Độ nghiêng quỹ đạo 4.29615
Kinh độ của điểm nút lên 23.87515
Acgumen của cận điểm 320.66685
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

6077 Messner (1980 TM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1980 bởi Z. Vavrova ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6077 Messner
6284--6077-messner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)