User Tools

Site Tools


6285--6197-taracho-la-gi

6197 Taracho (tên chỉ định: 1992 AB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Shigeru Inoda và Takeshi Urata ở Karasuyama, Tochigi, Nhật Bản, ngày 10 tháng 1 năm 1992. Nó được đặt theo tên the town thuộc Tara, Saga.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • JPL Small-Body Database Browser
6285--6197-taracho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)