User Tools

Site Tools


6287--6404-vanavara-la-gi

Vanavara
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 6 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6404
Tên thay thế 1991 PS6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7799896
Viễn điểm quỹ đạo 3.3459234
Độ lệch tâm 0.0923836
Chu kỳ quỹ đạo 1957.9863981
Độ bất thường trung bình 209.05426
Độ nghiêng quỹ đạo 4.27519
Kinh độ của điểm nút lên 109.73096
Acgumen của cận điểm 45.09520
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0279
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.90

6404 Vanavara (1991 PS6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 8 năm 1991 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6404 Vanavara
6287--6404-vanavara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)