User Tools

Site Tools


6288--6536-vysochinska-la-gi

6536 Vysochinska là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1305.9810121 ngày (3.58 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1977.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
6288--6536-vysochinska-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)