User Tools

Site Tools


6289--6657-otukyo-la-gi

Otukyo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Sugie
Nơi khám phá Đài thiên văn Dynic
Ngày khám phá 17 tháng 11 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6657
Tên thay thế 1992 WY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7388013
Viễn điểm quỹ đạo 2.8174597
Độ lệch tâm 0.2367420
Chu kỳ quỹ đạo 1255.9325807
Độ bất thường trung bình 228.17082
Độ nghiêng quỹ đạo 5.07355
Kinh độ của điểm nút lên 233.68225
Acgumen của cận điểm 113.16602
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

6657 Otukyo (1992 WY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 11 năm 1992 bởi A. Sugie ở Đài thiên văn Dynic.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6657 Otukyo
6289--6657-otukyo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)