User Tools

Site Tools


6290--6783-gulyaev-la-gi

Gulyaev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6783
Tên thay thế 1990 SO28
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3605332
Viễn điểm quỹ đạo 3.1706502
Độ lệch tâm 0.1464636
Chu kỳ quỹ đạo 1679.8887130
Độ bất thường trung bình 310.80713
Độ nghiêng quỹ đạo 10.39530
Kinh độ của điểm nút lên 20.36134
Acgumen của cận điểm 328.57853
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

6783 Gulyaev (1990 SO28) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1990 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6783 Gulyaev
6290--6783-gulyaev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)