User Tools

Site Tools


6291--6919-tomonaga-la-gi

Tomonaga
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 4 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6919
Đặt tên theo Sin-Itiro Tomonaga
Tên thay thế 1993 HP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0258603
Viễn điểm quỹ đạo 2.4973321
Độ lệch tâm 0.1042343
Chu kỳ quỹ đạo 1242.2844216
Độ bất thường trung bình 202.85067
Độ nghiêng quỹ đạo 5.16500
Kinh độ của điểm nút lên 137.14939
Acgumen của cận điểm 12.91376
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

6919 Tomonaga (1993 HP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 4 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6919 Tomonaga
6291--6919-tomonaga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)