User Tools

Site Tools


6293--7124-glinos-la-gi

Glinos
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 7 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7124
Tên thay thế 1990 OJ4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0197834
Viễn điểm quỹ đạo 3.2564502
Độ lệch tâm 0.0377084
Chu kỳ quỹ đạo 2030.4957907
Độ bất thường trung bình 44.00287
Độ nghiêng quỹ đạo 17.94241
Kinh độ của điểm nút lên 273.83811
Acgumen của cận điểm 61.51823
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.0

7124 Glinos (1990 OJ4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 7 năm 1990 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7124 Glinos
6293--7124-glinos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)