User Tools

Site Tools


6294--7252-kakegawa-la-gi

Kakegawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nihondaira
Ngày khám phá 21 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7252
Tên thay thế 1992 UZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8415128
Viễn điểm quỹ đạo 3.3449744
Độ lệch tâm 0.2898805
Chu kỳ quỹ đạo 1525.3285897
Độ bất thường trung bình 289.91060
Độ nghiêng quỹ đạo 13.45153
Kinh độ của điểm nút lên 59.79276
Acgumen của cận điểm 281.56601
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

7252 Kakegawa (1992 UZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1992 bởi T. Urata ở Đài thiên văn Nihondaira.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7252 Kakegawa
6294--7252-kakegawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)