User Tools

Site Tools


6295--7389-michelcombes-la-gi

Michelcombes
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7389
Tên thay thế 1982 UE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7557108
Viễn điểm quỹ đạo 2.7711436
Độ lệch tâm 0.2243131
Chu kỳ quỹ đạo 1243.7933417
Độ bất thường trung bình 177.31170
Độ nghiêng quỹ đạo 4.30643
Kinh độ của điểm nút lên 84.80845
Acgumen của cận điểm 292.82715
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

7389 Michelcombes (1982 UE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1982 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7389 Michelcombes
6295--7389-michelcombes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)