User Tools

Site Tools


6296--7530-mizusawa-la-gi

Mizusawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 15 tháng 4 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7530
Tên thay thế 1994 GO1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1812682
Viễn điểm quỹ đạo 3.0658076
Độ lệch tâm 0.1685776
Chu kỳ quỹ đạo 1552.1347846
Độ bất thường trung bình 352.36587
Độ nghiêng quỹ đạo 15.12062
Kinh độ của điểm nút lên 158.17702
Acgumen của cận điểm 191.93398
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

7530 Mizusawa (1994 GO1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1994 bởi K. Endate ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7530 Mizusawa
6296--7530-mizusawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)