User Tools

Site Tools


6299--l-ng-thi-n-ph-c-h-a-la-gi

Lương Thiện là một xã của huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Hạnh Phúc và Hồng Quang của huyện Quảng Uyên.
  • Đông giáp xã Đại Sơn, thị trấn Hòa Thuận.
  • Nam giáp xã Mỹ Hưng, xã Tiên Thành.
  • Tây giáp xã Tiên Thành.

Xã Lương Thiện có diện tích 15,52 km², dân số năm 1999 là 823 người.[1], mật độ dân cư đạt 53 người/km².

Xã Lương Thiện được chia thành các xóm: Búng Ỏ, Chang, Lũng Cọ, Lũng Chỉa, Nà Dạ, Rằm.

Trên địa bàn xã Lương Thiện có các ngọn núi Khau Chỉa, Đỏng Sung, Phia Luông. Lương Thiện có quốc lộ 3 chạy qua địa phận phía đông, trên tuyến có đèo Khau Chỉa. Sông Bằng tạo thành ranh giới tự nhiên phía nam của xã. Ngoài ra, trên địa bàn Lương Thiện còn có suối Sầm Xuyên.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
6299--l-ng-thi-n-ph-c-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)