User Tools

Site Tools


6301--6198-shirakawa-la-gi

Shirakawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Hioki và S. Hayakawa
Nơi khám phá Okutama
Ngày khám phá 10 tháng 1 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6198
Đặt tên theo Shirakawa
Tên thay thế 1992 AF1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0174060
Viễn điểm quỹ đạo 2.5163616
Độ lệch tâm 0.1100532
Chu kỳ quỹ đạo 1246.6436285
Độ bất thường trung bình 310.88917
Độ nghiêng quỹ đạo 4.60237
Kinh độ của điểm nút lên 25.66321
Acgumen của cận điểm 64.66102
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

6198 Shirakawa (1992 AF1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1992 bởi T. Hioki và S. Hayakawa ở Okutama.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6198 Shirakawa
6301--6198-shirakawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)