User Tools

Site Tools


6302--6262-javid-la-gi

Javid
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6262
Tên thay thế 1978 RZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6886599
Viễn điểm quỹ đạo 3.1230535
Độ lệch tâm 0.0747445
Chu kỳ quỹ đạo 1809.2963456
Độ bất thường trung bình 346.86492
Độ nghiêng quỹ đạo 3.01134
Kinh độ của điểm nút lên 122.04284
Acgumen của cận điểm 248.65542
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

6262 Javid (1978 RZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 1978 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6262 Javid
6302--6262-javid-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)