User Tools

Site Tools


6303--6405-komiyama-la-gi

Komiyama
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu
Nơi khám phá đài thiên văn Nam Yatsugatake
Ngày khám phá 30 tháng 4 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6405
Tên thay thế 1992 HJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9905635
Viễn điểm quỹ đạo 2.5371247
Độ lệch tâm 0.1207153
Chu kỳ quỹ đạo 1244.1369614
Độ bất thường trung bình 236.09626
Độ nghiêng quỹ đạo 4.77250
Kinh độ của điểm nút lên 117.48265
Acgumen của cận điểm 130.60847
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

6405 Komiyama (1992 HJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 4 năm 1992 bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu ở đài thiên văn Nam Yatsugatake.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6405 Komiyama
6303--6405-komiyama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)