User Tools

Site Tools


6304--6537-adamovich-la-gi

Adamovich
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, N. S.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 19 tháng 8 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6537
Tên thay thế 1979 QK6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7510032
Viễn điểm quỹ đạo 2.6066616
Độ lệch tâm 0.1963571
Chu kỳ quỹ đạo 1174.7194501
Độ bất thường trung bình 344.61319
Độ nghiêng quỹ đạo 4.02515
Kinh độ của điểm nút lên 120.16638
Acgumen của cận điểm 200.49782
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

6537 Adamovich (1979 QK6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 8 năm 1979 bởi Chernykh, N. S. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6537 Adamovich
6304--6537-adamovich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)