User Tools

Site Tools


6305--6658-akiraabe-la-gi

Akiraabe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 18 tháng 11 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6658
Tên thay thế 1992 WT2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1164217
Viễn điểm quỹ đạo 2.4638177
Độ lệch tâm 0.0758467
Chu kỳ quỹ đạo 1265.8601286
Độ bất thường trung bình 251.70584
Độ nghiêng quỹ đạo 4.61301
Kinh độ của điểm nút lên 112.88360
Acgumen của cận điểm 217.33845
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

6658 Akiraabe (1992 WT2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 11 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6658 Akiraabe
6305--6658-akiraabe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)