User Tools

Site Tools


6306--6784-bogatikov-la-gi

Bogatikov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 28 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6784
Tên thay thế 1990 UN13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4838147
Viễn điểm quỹ đạo 3.1057575
Độ lệch tâm 0.1112684
Chu kỳ quỹ đạo 1706.5589032
Độ bất thường trung bình 291.28583
Độ nghiêng quỹ đạo 5.10779
Kinh độ của điểm nút lên 62.46178
Acgumen của cận điểm 322.83989
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

6784 Bogatikov (1990 UN13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 10 năm 1990 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6784 Bogatikov
6306--6784-bogatikov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)