User Tools

Site Tools


6307--6920-esaki-la-gi

Esaki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 14 tháng 5 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6920
Đặt tên theo Leo Esaki
Tên thay thế 1993 JE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2027488
Viễn điểm quỹ đạo 2.5735776
Độ lệch tâm 0.0776389
Chu kỳ quỹ đạo 1348.0141056
Độ bất thường trung bình 109.66752
Độ nghiêng quỹ đạo 6.72276
Kinh độ của điểm nút lên 79.83192
Acgumen của cận điểm 59.88536
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

6920 Esaki (1993 JE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 5 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6920 Esaki
6307--6920-esaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)