User Tools

Site Tools


6309--7125-eitarodate-la-gi

Eitarodate
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 7 tháng 2 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7125
Tên thay thế 1991 CN1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1302745
Viễn điểm quỹ đạo 2.6935501
Độ lệch tâm 0.1167695
Chu kỳ quỹ đạo 1368.1720093
Độ bất thường trung bình 211.54855
Độ nghiêng quỹ đạo 2.25484
Kinh độ của điểm nút lên 190.04446
Acgumen của cận điểm 327.48674
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

7125 Eitarodate (1991 CN1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 2 năm 1991 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7125 Eitarodate
6309--7125-eitarodate-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)