User Tools

Site Tools


6310--7253-nara-la-gi

Nara
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Uto
Nơi khám phá Uto
Ngày khám phá 13 tháng 2 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7253
Tên thay thế 1993 CL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0451795
Viễn điểm quỹ đạo 3.3225895
Độ lệch tâm 0.0435647
Chu kỳ quỹ đạo 2075.0778140
Độ bất thường trung bình 325.18273
Độ nghiêng quỹ đạo 4.69611
Kinh độ của điểm nút lên 82.92706
Acgumen của cận điểm 349.40699
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.5

7253 Nara (1993 CL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 2 năm 1993 bởi Fumiaki Uto ở Uto.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7253 Nara
6310--7253-nara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)