User Tools

Site Tools


6311--7531-pecorelli-la-gi

Pecorelli
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá Santa Lucia Stroncone Astronomical Observatory
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7531
Tên thay thế 1994 SC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0478057
Viễn điểm quỹ đạo 2.6327107
Độ lệch tâm 0.1249659
Chu kỳ quỹ đạo 1307.6577637
Độ bất thường trung bình 3.58290
Độ nghiêng quỹ đạo 3.63915
Kinh độ của điểm nút lên 206.55830
Acgumen của cận điểm 45.54110
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

7531 Pecorelli (1994 SC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1994 bởi ở Santa Lucia Stroncone Astronomical Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7531 Pecorelli
6311--7531-pecorelli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)