User Tools

Site Tools


6312---163950-2003-un22-la-gi

(163950)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 23 tháng 10 năm 2003
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 163950
Tên thay thế 2003 UN22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5324092
Viễn điểm quỹ đạo 2.8151100
Độ lệch tâm 0.0528658
Chu kỳ quỹ đạo 1596.9155399
Độ bất thường trung bình 267,85601
Độ nghiêng quỹ đạo 15,30551
Kinh độ của điểm nút lên 35,50591
Acgumen của cận điểm 152,22530
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15,2

163950 (2003 UN22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 10 năm 2003 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 163950
6312---163950-2003-un22-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)