User Tools

Site Tools


6313--6079-gerokurat-la-gi

Gerokurat
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 28 tháng 2 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6079
Tên thay thế 1981 DG3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9390770
Viễn điểm quỹ đạo 3.4682952
Độ lệch tâm 0.0825952
Chu kỳ quỹ đạo 2094.4662456
Độ bất thường trung bình 235.07250
Độ nghiêng quỹ đạo 15.16301
Kinh độ của điểm nút lên 328.32537
Acgumen của cận điểm 257.56840
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.3

6079 Gerokurat (1981 DG3) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 2 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6079 Gerokurat
6313--6079-gerokurat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)