User Tools

Site Tools


6314--6199-yoshiokayayoi-la-gi

Yoshiokayayoi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Sugie
Nơi khám phá Đài thiên văn Dynic
Ngày khám phá 26 tháng 1 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6199
Đặt tên theo Yoshioka Yayoi
Tên thay thế 1992 BK1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2791304
Viễn điểm quỹ đạo 2.9084628
Độ lệch tâm 0.1213149
Chu kỳ quỹ đạo 1525.8164973
Độ bất thường trung bình 339.81476
Độ nghiêng quỹ đạo 12.12916
Kinh độ của điểm nút lên 308.86489
Acgumen của cận điểm 174.11413
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

6199 Yoshiokayayoi (1992 BK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 1 năm 1992 bởi A. Sugie ở Đài thiên văn Dynic.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6199 Yoshiokayayoi
6314--6199-yoshiokayayoi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)