User Tools

Site Tools


6315--6266-letzel-la-gi

Letzel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6266
Đặt tên theo Jan Letzel
Tên thay thế 1986 TB3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8589271
Viễn điểm quỹ đạo 2.6862809
Độ lệch tâm 0.1820277
Chu kỳ quỹ đạo 1251.3652047
Độ bất thường trung bình 168.97107
Độ nghiêng quỹ đạo 5.17015
Kinh độ của điểm nút lên 171.03425
Acgumen của cận điểm 124.47869
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

6266 Letzel (1986 TB3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1986 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6266 Letzel
6315--6266-letzel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)