User Tools

Site Tools


6316--6408-saijo-la-gi

Saijo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 28 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6408
Tên thay thế 1992 UT5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7828060
Viễn điểm quỹ đạo 2.9636440
Độ lệch tâm 0.0314695
Chu kỳ quỹ đạo 1778.9055600
Độ bất thường trung bình 174.36001
Độ nghiêng quỹ đạo 1.56703
Kinh độ của điểm nút lên 206.23461
Acgumen của cận điểm 91.14207
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.6

6408 Saijo (1992 UT5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 10 năm 1992 bởi K. Endate ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6408 Saijo
6316--6408-saijo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)