User Tools

Site Tools


6317--6538-muraviov-la-gi

Muraviov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 25 tháng 9 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6538
Tên thay thế 1981 SA5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6062632
Viễn điểm quỹ đạo 3.1120698
Độ lệch tâm 0.0884535
Chu kỳ quỹ đạo 1765.8653807
Độ bất thường trung bình 197.60784
Độ nghiêng quỹ đạo 1.48293
Kinh độ của điểm nút lên 195.22947
Acgumen của cận điểm 148.11737
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

6538 Muraviov (1981 SA5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1981 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6538 Muraviov
6317--6538-muraviov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)