User Tools

Site Tools


6319--6786-doudantsutsuji-la-gi

Doudantsutsuji
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Inoda và T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Karasuyama
Ngày khám phá 21 tháng 2 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6786
Tên thay thế 1991 DT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7960343
Viễn điểm quỹ đạo 3.4477457
Độ lệch tâm 0.1043777
Chu kỳ quỹ đạo 2014.7668982
Độ bất thường trung bình 49.51011
Độ nghiêng quỹ đạo 2.55955
Kinh độ của điểm nút lên 103.69162
Acgumen của cận điểm 47.07903
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

6786 Doudantsutsuji (1991 DT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 2 năm 1991 bởi S. Inoda và T. Urata ở Đài thiên văn Karasuyama.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6786 Doudantsutsuji
6319--6786-doudantsutsuji-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)