User Tools

Site Tools


6320--6921-janejacobs-la-gi

6921 Janejacobs là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1256.4769204 ngày (3.44 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 14 tháng 5 năm 1993.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 3 tháng 5 năm 2008. 
6320--6921-janejacobs-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)