User Tools

Site Tools


6324--7254-kuratani-la-gi

Kuratani
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7254
Tên thay thế 1993 TN1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7111479
Viễn điểm quỹ đạo 2.6021019
Độ lệch tâm 0.2065621
Chu kỳ quỹ đạo 1156.8054624
Độ bất thường trung bình 236.66093
Độ nghiêng quỹ đạo 3.01279
Kinh độ của điểm nút lên 117.25748
Acgumen của cận điểm 238.14247
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

7254 Kuratani (1993 TN1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7254 Kuratani
6324--7254-kuratani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)