User Tools

Site Tools


6325--7391-strouhal-la-gi

Strouhal
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 8 tháng 11 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7391
Đặt tên theo Vincenc Strouhal
Tên thay thế 1983 VS1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0635468
Viễn điểm quỹ đạo 3.1922234
Độ lệch tâm 0.2147500
Chu kỳ quỹ đạo 1555.9942018
Độ bất thường trung bình 237.54456
Độ nghiêng quỹ đạo 5.04751
Kinh độ của điểm nút lên 16.08570
Acgumen của cận điểm 79.28524
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

7391 Strouhal (1983 VS1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 11 năm 1983 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7391 Strouhal
6325--7391-strouhal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)