User Tools

Site Tools


6326--7532-pelh-imov-la-gi

7532 Pelhřimov là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1555.8917146 ngày (4.26 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1995 bởi Miloš Tichý ở Đài thiên văn Kleť. Nó được đặt theo tên the Czech town thuộc Pelhřimov, where the discoverer attended high school.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
6326--7532-pelh-imov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)