User Tools

Site Tools


6329--6080-lugmair-la-gi

Lugmair
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6080
Tên thay thế 1981 EY26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9033206
Viễn điểm quỹ đạo 3.4707626
Độ lệch tâm 0.0890233
Chu kỳ quỹ đạo 2078.1649803
Độ bất thường trung bình 225.13571
Độ nghiêng quỹ đạo 5.23501
Kinh độ của điểm nút lên 340.58840
Acgumen của cận điểm 269.10818
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

6080 Lugmair (1981 EY26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6080 Lugmair
6329--6080-lugmair-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)