User Tools

Site Tools


6330--6200-hachinohe-la-gi

Hachinohe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 4 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6200
Tên thay thế 1993 HL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8147979
Viễn điểm quỹ đạo 2.6878261
Độ lệch tâm 0.1938932
Chu kỳ quỹ đạo 1233.8204159
Độ bất thường trung bình 19.42602
Độ nghiêng quỹ đạo 8.61823
Kinh độ của điểm nút lên 53.85957
Acgumen của cận điểm 308.09184
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

6200 Hachinohe (1993 HL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 4 năm 1993 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6200 Hachinohe
6330--6200-hachinohe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)