User Tools

Site Tools


6332--6410-fujiwara-la-gi

Fujiwara
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 29 tháng 11 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6410
Tên thay thế 1992 WO4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1425302
Viễn điểm quỹ đạo 3.3993972
Độ lệch tâm 0.2267924
Chu kỳ quỹ đạo 1684.7857575
Độ bất thường trung bình 203.91441
Độ nghiêng quỹ đạo 8.67714
Kinh độ của điểm nút lên 76.60724
Acgumen của cận điểm 250.61157
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

6410 Fujiwara (1992 WO4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 11 năm 1992 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6410 Fujiwara
6332--6410-fujiwara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)